Nota legal

Titularitat del web

El Museu de la Vida Rural, de la Fundació Carulla, amb seu al carrer Canós núm. 16, és el titular del web museuvidarural.cat i i el posa a disposició dels usuaris a fi de difondre notícia dels serveis i activitats que ofereix i de fer accessible el contingut sobre els fons, tot fomentant, així mateix, la generació de nous coneixements.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges

D’aquest lloc web: Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí 2018
De les fotografies: Museu de la Vida Rural i els seus autors
Dels textos: Museu de la Vida Rural i els seus autors
Tot el material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web és propietat del Museu de la Vida Rural, i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del Museu de la Vida Rural, queda específicament prohibida.

______

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb l’entrada en vigor del Reglament General Europeu de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, hem de facilitar-li informació detallada sobre el tractament que la FUNDACIÓ CARULLA – MUSEU DE LA VIDA RURAL realitza respecte de les seves dades personals. En compliment amb aquesta obligació, l’informem de la informació següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que FUNDACIÓ CARULLA – MUSEU DE LA VIDA RURAL (en endavant, “FC”), amb domicili central a Via Augusta, 252-260 5a planta, 08017 Barcelona (Espanya), és l’entitat responsable del Tractament de les seves dades personals. Vostè pot contactar amb el nostre Departament de Protecció de Dades a través de l’adreça postal indicada o de l’adreça de correu electrònic: info@museuvidarural.cat

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades que disposem de vostè les hem obtingut perquè vostè va sol·licitar la recepció de comunicacions i informació sobre les activitats que FC porta a terme.

QUINES DADES PERSONALS DE VOSTÈ TRACTEM

FC tracta les següents dades personals de la seva titularitat:
(I) Dades identificatives: Nom, cognoms
(II) Dades de contacte: Adreça, telèfon, correu electrònic.

PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

FC tracta les seves dades personals per a enviar-li, per mitjans electrònics, informació i comunicacions sobre les activitats que FC realitza i a les quals vostè ha participat o ha mostrat el seu interès, d’acord amb la seva sol·licitud.

PER A QUÈ PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals per a les finalitats de tractament anteriorment descrites està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vostè i FC, a l’haver-nos vostè sol·licitat expressament la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la subscripció a les nostres comunicacions. Així mateix, FC té interès legítim en remetre-li informació i comunicacions sobre activitats de característiques similars per a les quals vostè ha mostrat interès.

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions comercials, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica info@museuvidarural.cat o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Departament de Protecció de Dades.

Tanmateix, l’informem que vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats d’acord amb el que disposa l’apartat que pot trobar més endavant.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al Departament de Protecció de Dades de FC, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

DECISIONS AUTOMATITZADES

FC no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

CESSIONS A TERCERS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

FC podrà facilitar les seves dades personals a Administracions Públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals FC es troba subjecta per raó de la seva activitat. Així mateix, FC l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que FC tingui contractats per poder desenvolupar les seves activitats.

FC té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea ( “Tercers Països”). Aquests proveïdors han estat contractats per FC per obtenir serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, FC ha subscrit amb aquests proveïdors els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

En cap cas FC cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en el present apartat sense el seu consentiment previ.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al nostre Departament de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

DURANT QUANT TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb FC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, les seves dades només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al Departament de Protecció de Dades de FC, a través de les adreces postal i electrònica indicades: info@museuvidarural.cat / Via Augusta 252-260, 5a planta 08017 Barcelona.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant el nostre Departament de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C / Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001, Madrid (Espanya).

Museu de la Vida Rural
Carretera de Montblanc, núm. 35
43440 l’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 576

Fundació Carulla
Via Augusta 252-260, 5a planta
08017 Barcelona
Tel. 932 090 948

Inscriu-te al butlletí

Inscriu-te al butlletí

Inscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes notícies sobre el Museu Vida Rural.

Subscribe

* indicates required

Si us plau, seleccioni si vol ser contactat pel Museu de la Vida Rural

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

T'hi has inscrit correctament!

Share This