Política ambiental

Imaginem futurs més sostenibles

El Museu de la vida Rural de la Fundació Carulla és un centre cultural que preserva, genera i comparteix coneixement alhora que promou el debat i la reflexió sobre la transformació social sostenible des del món rural i en clau cultural. El setembre de 2019 vam declarar l’emergència ecològica i climàtica i ens vam adherir així al moviment internacional “Culture declares emergency”.

Apostem per l’educació, la cultura i la sostenibilitat.

Fem de la cultura i les arts el vehicle educatiu per a promoure la sostenibilitat i el món rural com un paisatge a preservar.

Ens inspirem en les coses essencials.

Volem fer recerca i preservació dels coneixements del món rural que ens ajudin a innovar en clau d’un ús eficient dels recursos i de reduir l’impacte ambiental que puguin tenir les nostres activitats i serveis.

Cuidem la diversitat.

Actuem respectant i preservant el coneixement sobre la diversitat tant biològica com cultural.

Promovem la curiositat, la creativitat i la mirada crítica.

Volem ser un espai de trobada i debat entre les diferents opcions i perspectives sobre els reptes de la sostenibilitat i les problemàtiques mediambientals.

Treballem pel compromís i la participació social.

Volem facilitar la participació a la vida cultural, treballem per l’assoliment de la igualtat de gènere i promovem la participació, el diàleg i la interacció amb els agents socials.

Dissenyem espais i activitats respectuosos amb el medi ambient i amb les persones.

Ens dotem d’eines de treball que ens permetin innovar i millorar de forma contínua els espais, processos, activitats i serveis i adaptar-los a les necessitats ambientals i de les persones.

Aspirem a un benestar global.

Volem que el Museu sigui un lloc on tothom s’hi trobi bé creant un ambient físic, personal i cultural de qualitat.

Respectem els compromisos.

Treballem per tal d’assegurar el compliment de la legislació i dels compromisos adquirits amb les parts interessades.

Ens basem en un model de gestió sostenible.

Apliquem a casa nostra els criteris de sostenibilitat que busquem en la societat i que esperem dels nostres col·laboradors.

Aquí pots consultar la Política ambiental signada en data 10 de gener de 2020.

Butlletí de notícies

Subscriu-t'hi i rebràs informació sobre tot el què fem!

T'hi has inscrit correctament!