«Generació [Re]. Continuïtat o canvi?»

Del 4 de març de 2022 al 8 de gener de 2023
Exposició temporal