18 secs Compartir

Albert Sales Campos

Investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Sociòleg, politòleg i doctor en Criminologia. He participat i dirigit projectes de recerca aplicada per administracions públiques, per entitats del tercer sector i per organitzacions de cooperació internacional. Les meves principals àrees de recerca són les desigualtats, els mecanismes d’empobriment i exclusió social i la criminalització de la pobresa.

Relacionats