Bases del sorteig

Visita el Museu de la Vida Rural i podràs guanyar un lot de vins DO Conca de Barberà

 

A FACEBOOK, TWITTER O INSTAGRAM | Amb la visita al museu, podràs guanyar un lot de vins DO Conca de Barberà. Per participar, només cal que comparteixis a les xarxes socials la teva visita al Museu de la Vida Rural amb l’etiqueta #MuseuVidaRural.

 

COM PARTICIPAR

Fes-te una fotografia de la teva visita al museu i comparteix-la a les xarxes socials amb l’etiqueta #MuseuVidaRural.

PERIODICITAT DEL SORTEIG

El sorteig es realitza tres vegades a l’any, cada quatre mesos, per a les publicacions fetes en els períodes que van de l’1 de gener al 30 d’abril, de l’1 de maig al 31 d’agost i de l’1 de setembre al 31 de desembre. Al final de cada un d’aquests períodes s’anunciarà la persona guanyadora d’entre tots els participants que hagin fet publicacions.

MECANISME I SELECCIÓ DE GUANYADORS

D’entre totes les fotografies que els visitants hagin fet públiques a través de les xarxes socials amb l’etiqueta corresponent, realitzades en el període establert, se sortejarà un lot de vins. D’aquesta manera, el concurs tindrà un guanyador cada quatre mesos.

JURAT

El jurat estarà format per tres persones, dues de les quals seran part de l’equip del Museu de la Vida Rural.

PREMI

El premi consisteix en un lot de tres ampolles de vins o cava de la DO Conca de Barberà.

CONTACTE AMB ELS GUANYADORS I LLIURAMENT DEL PREMI

Al final de cada període es publicarà el nom de cada persona guanyadora tant a Facebook, Twitter com a Instagram. Abans de fer-ho públic, el Museu de la Vida Rural contactarà amb ella per missatge privat a través dels seus perfils oficials demanant la següent informació:

  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • Telèfon de contacte
  • Correu electrònic

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS BASES.

El Museu de la Vida Rural es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, supressió i/o adicions a les presents bases.

 

CAUSES DE FORÇA MAJOR

L’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs, quan concorrin causes de força major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de cap tipus de reclamació.

EXCLUSIONS I LIMITACIONS

En el cas que es detectés qualsevol anomalia o se sospités que un participant està  impedint el desenvolupament normal de l’acció, el Museu de la Vida Rural podrà, de forma unilateral, eliminar la inscripció d’aquest usuari.

DADES PERSONALS

El Museu de la Vida Rural informa que les dades dels participants s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en aquest concurs. L’entitat encarregada de la gestió d’aquest serveis és el mateix museu.

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades podeu dirigir-vos al següent enllaç: política de privacitat.

Es garanteix a tots els participants que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquests tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran sense consentiment a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats de les que es comenten en el primer paràgraf d’aquesta clàusula.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, dirigint-se a Ctra. de Montblanc, 35, 43440 L’Espluga de Francolí, Tarragona o través del correu electrònic info@museuvidarural.cat

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors. L’incompliment d’aquestes per part del concursant en comportarà la seva exclusió.

Butlletí de notícies

Subscriu-t'hi i rebràs informació sobre tot el què fem!

T'hi has inscrit correctament!